AE-Icon.png

Klachten

De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen;
• de klachtenfunctionaris luistert naar uw probleem en komt samen met u tot een heldere formulering van de klacht;
• met uw toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met ons over de klacht;
• de klachtenfunctionaris geeft u informatie over uw rechten;
• de klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek.

Als klachtenfunctionaris bemiddel ik bij ontevredenheid of een klacht die u over uw zorgverlener of zorgaanbieder heeft. In een gesprek kan ik desgewenst bemiddelen. Het uitgangspunt is dat u en de zorgverlener en/of zorgaanbieder zelf tot een oplossing komen. In dit proces heb ik daarin een ondersteunende rol;
• ik luister naar uw probleem en verhelder de klacht;
• ik overleg desgewenst met de organisatie met uw toestemming;
• ik kan u informatie geven over uw rechten en plichten;
• ik bemiddel desgewenst tijdens een gesprek tussen u en de organisatie.

Via de website van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht kunt u meer informatie vinden. Er is een aparte website voor cliënten op www.eckg.nl. Wanneer u klikt op ‘Website indienen klachten’ komt u op de klachtpagina terecht. Op deze pagina vind u ook het profiel van de klachtenfunctionaris die we inhuren en kunt u direct in contact komen.

Klachten

Heeft u een klacht?

U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen!

Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk. We huren deze klachtenfunctionaris in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Onze klachtenregeling

We hebben een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven. In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.

Silhouette Soft Draadlift
Motiva
Mentor
Polytech
Dysport
Belotero
Princess
Botuline Toxine
Teosyal
Teosyalpen
Radiesse
Teoxane
Azzalure
Footer-logo

Contact

Amsterdam Aesthetics
Meerlandenweg 57,
1187 ZR Amstelveen
020 – 85 40 289
info@amsterdamaesthetics.com

Copyright © 2018 All rights reserved. Website by Online Forces.

Call Now Button