Lichaam.png

Lichaam

Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico’s en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode erna.
Tijdens dit consult bekijkt de plastisch chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een borstlift. De chirurg zal vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt.

Als u geneesmiddelen gebruikt, moet u dit melden aan de plastisch chirurg. Bloedverdunnende medicijnen (zoals coumarine, marcoumar, sinaspril, sintrom, ascal, APC, asprobruis, kinderaspirine, en dergelijke) mag u, afhankelijk van het middel, tot twee weken voor de operatie niet meer slikken. Daarnaast adviseren wij u minstens zes weken van tevoren stoppen met roken, want roken vernauwt de bloedvaten waardoor problemen bij de wondgenezing kunnen ontstaan.

Wanneer u ‘te zwaar’ bent, is het noodzakelijk om voor de operatie eerst te vermageren. Het operatieresultaat is dan beter en het risico op infectie vermindert aanzienlijk.

De ingreep wordt gestart door het maken van of een incisie rond de tepelhof (speciale borstlift) en een incisie recht naar beneden tot in de borstplooi,  of via een ankervormige incisie. Middels een excisie van de overtollige huid en verplaatsing van de tepel wordt de ingreep gerealiseerd. Indien nodig, wordt ook de vorm van de tepel gecorrigeerd.

Wanneer er implantaten geplaatst worden, zal de chirurg eerst de borstlift doen, daarna de implantaten plaatsen en tenslotte de incisie in de borstplooi sluiten. Deze ingreep duurt ongeveer 2 a 3 uur in combinatie met het plaatsen van protheses. De huid wordt met onderhuidse hechtingen gehecht en dichtgeplakt met hechtpleisters. Het kan voorkomen dat er drains geplaatst worden. Deze ingreep wordt onder algehele narcose uitgevoerd.

Deze ingreep geeft bij de meeste mensen een zeer bevredigend resultaat. De klassieke borstlift geeft wel zichtbare littekens in een anker of sleutelvorm. Komt u in aamerking voor de speciale borstlift? Dan heeft u enkel een minuscuul litteken onder de tepelhof dat niet zichtbaar is. Houdt u er wel rekening mee dat ieder mens verschillend heelt en dat sommige mensen slecht littekenvorming hebben ( bijvoorbeeld keloïdvorming). Waarom de ene persoon een keloïd krijgt en de andere niet is nog niet duidelijk. Ras en erfelijke factoren spelen mogelijk een belangrijke rol in het ontstaan van keloïden.

Mensen met een donkere huid lopen een verhoogd risico op het verkrijgen van een keloïd dan mensen met een blanke huid. Een keloïd kan ontstaan na iedere vorm van huidbeschadiging; zoals een operatiewond, brandwond, vaccinaties, tatoeages, piercings of acné littekens . Een keloïd kan daarnaast ook spontaan ontstaan, zonder dat er beschadiging van de huid is geweest. Keloïden op het borstbeen zijn hier een goed voorbeeld van.

Alle plastisch chirurgische ingrepen hebben risico’s Zo ook bij de borstlift, al zijn complicaties uiterst zeldzaam. Een infectie of nabloeding kan voorkomen. Daarom is het belangrijk dat u alle adviezen van onze chirurgen opvolgt om zo elk risico tot een minimum te beperken. Doorgaans is er weinig kans op complicaties en zijn deze ook goed te behandelen. Toch komt een van de onderstaande complicaties een enkele keer voor.

Nabloeding
Bij alle operaties bestaat een kleine kans op een nabloeding. Dus ook bij een borstlift.

Hematoomvorming 
Als er bloed achterblijft na de ingreep heet dit hematoomvorming, waardoor er een blauwe plek ontstaat. Door de zwelling en eventuele hematoomvorming kunnen de borsten hard en assymetrisch aanvoelen. Dit is tijdelijk overigens. Om hematoomvorming te voorkomen, wordt na de operatie een drain aangebracht. Het plaatsen van een drain helpt hematoomvorming te voorkomen maar is niet bij elke patiënt noodzakelijk

Infectie
Infectie komt een enkele keer voor. Om dit risico te beperken wordt tijdens de operatie via het infuus een antibioticum toegediend. Een infectie kan over het algemeen effectief bestreden worden, maar kan wel tot gevolg hebben dat er bijvoorbeeld een minder fraai litteken ontstaat.

Zwelling
Zwelling komt vrijwel altijd voor. Dit verdwijnt geleidelijk binnen enkele weken.

Asymmetrie
Van nature zijn de meeste borsten niet geheel symmetrisch. Bij een borstlift wordt dit, zoveel als maar mogelijk is, gecorrigeerd. Absolute symmetrie is over het algemeen moeilijk te bereiken.

Zenuwbeschadiging
Een tijdelijke gevoelloosheid van sommige delen van de borsten kan voorkomen. Meestal is het volledige gevoel binnen 3 tot 6 maanden teruggekeerd. Het komt in een enkel geval echter voor dat het gevoel niet meer terugkomt. Als u een borstlift overweegt moet u er altijd rekening mee houden dat wanneer u later na een eventuele zwangerschap borstvoeding zou willen geven, dit niet meer mogelijk is. Dit is helaas niet te voorkomen.

Na de ingreep zitten uw borsten in het verband. Tevens wordt er gelijk een sport beha geplaatst. Deze beha  dient u gedurende 5 weken dag en nacht te dragen en daarna nog 2 weken overdag.

De eerste 2 weken na de operatie dient u zich zo rustig mogelijk te gedragen. U mag niets tillen en uw pectoralis spieren belasten Doet u dit wel dan kunnen de hechtingen openspringen en of de prothesen zich verplaatsen. De wondgenezing duurt ongeveer 2 weken. Daarna mag u beginnen met licht werk. Zwaar werk en sport kunt u uitvoeren na 4 à 6 weken.

LICHAAMSBEHANDELING

Borstlift

Verbetert de vorm van uw borsten aanzienlijk!

Door gewichtsverlies, zwangerschap, borstvoeding kunnen borsten verslappen of zelfs gaan hangen. Het bovenste gedeelte van de borsten mist de vulling of projectie en er ontstaat een diepe borstplooi waardoor de tepels lager gaan hangen. Voor veel vrouwen wordt dit als storend ervaren. In dat geval kan een borstlift uitkomst bieden.

Bij de klassieke borstlift wordt de tepelhof gelift en als het nodig is kan er ook een implantaat worden geplaatst om de borsten weer voller te maken. Een borstlift laat meer littekens na dan een ‘gewone’ borstvergroting. Indien uw borsten geschikt zijn voor de speciale lift zonder de anker littekens, raden wij u aan de speciale lift te ondergaan.

Speciale borstlift zonder ankerlittekens

Bij Amsterdam Aesthetics beschikken onze chirurgen over een speciale techniek om de borsten van binnenuit te liften, zonder een anker litteken te creëren. Bij deze techniek maakt de chirurg een miniscule incisie onder de tepelhof en lift de borst van binnenuit. Deze ingreep kan niet bij iedereen worden uitgevoerd. Kom daarom eerst op consult bij ons en laat u uitgebreid adviseren door een van onze plastisch chirurgen.

Silhouette Soft Draadlift
Motiva
Mentor
Polytech
Dysport
Belotero
Princess
Botuline Toxine
Teosyal
Teosyalpen
Radiesse
Teoxane
Azzalure
Footer-logo

Contact

Amsterdam Aesthetics
Meerlandenweg 57,
1187 ZR Amstelveen
020 – 85 40 289
info@amsterdamaesthetics.com

Copyright © 2018 All rights reserved. Website by Online Forces.

Call Now Button